Sábado 20 Xullo 2024

phottic

Descobren que un galego inventou as pinzas dos tirantes grazas a unha foto familiar

Manuel Rodríguez-Arijón Pallas, veciño de Carballo emigrado aos Estados Unidos, rexistrou o seu invento en New York no ano 1938

Phottic: as imaxes da nosa vida a través da rede

Esta plataforma organiza, localiza e expón os fondos fotográficos de persoas e institucións

Phottic: The photo album of our lives online

This web organizes, locates, and shows photographic backdrops of people and institutions

Phottic: las imágenes de nuestra vida a través de la red

Esta plataforma organiza, localiza y expone los fondos fotográficos de personas e instituciones