pestanexo

Así falan as nosas pestanas: a duración do pestanexo cambia a mensaxe

O movemento das perfebas das nosas pálpebras inflúe na comunicació cos nosos interlocutores