Sábado 20 Xullo 2024

perda autonomía

A perda de audición, unha epidemia silandeira

O déficit auditivo asóciase a múltiples condicións de saúde desfavorables, como a depresión, o illamento social ou a deterioración cognitiva.