Sábado 20 Xullo 2024

percepción social

A USC lidera un proxecto sobre a percepción pública do radón

Con financiamento do Consello de Seguridade Nuclear, proporanse accións de comunicación dirixidas a diferentes sectores sociais