Quintuplícanse en cinco anos as solicitudes de axuda á investigación en...

As axudas para a investigación en lingua galega nnaceron co obxectivo de fomentar o uso do idioma propio nun dos eidos universitarios con menos...