Os europeos cren que as mulleres son menos válidas para a...

O 71% dos participantes nunha enquisa en cinco países só nomean homes cando se lles pregunta por grandes científicos

100% limpadoras; 14% catedráticas; 0% reitoras

A muller segue en minoría nos postos de responsabilide da universidade galega pero copa os menos pagados