O maior mamífero terrestre coñecido viviu no noroeste da China ata...

O achado de varios fósiles permite reconstruír parte da historia do "Paraceratherium linxiaense", unha nova especie de antepasados dos rinocerontes