Os milagres, os pactos e a ciencia

Tribuna de Antonio Figueras sobre o peso da ciencia na futura política en España