Ademais de ser unha cochada, ouriñar dentro da piscina pode prexudicar...

Unha análise confirma que a reacción de ouriños e cloro irritan a pel, os ollos e as vías respiratorias

Luz eléctrica xerada a partir dos ouriños

Un dispositivo creado pola University of the West of England crea electricidade para os aseos en países pobres a través dos propios refugallos