Santiago acolle 135 alumnos de Bacharelato na X Olimpíada Española de...

O programa pretende crear vínculos entre o ensino universitario e o ensino medio e premiar o esforzo dos estudantes