Os bilingües predín o idioma dos seus interlocutores con só miralos

Un estudo demostra por primeira vez que os que falan dous idiomas se apoian en indicadores non verbais