Venres 1 Marzo 2024

Núñez Nemeses

Unha tese estuda a acuñación de moedas en Galicia: da ‘caetra’ romana ás de Henrique IV

Pablo Núñez Meneses presenta en Lugo o seu estudo empregando as ferramentas da numismática