Reflexos dos 1970s

Explicación: os 1970s son ignorados ás veces polos astrónomos, como este fermoso grupo de nebulosas de reflexión de Orión (NGC 1977, NGC 1975 e NGC...