new york times

A imaxe que temos de nós mesmos é clave para determinar o que compartimos en Internet

Un estudo estadounidense sostén que os usuarios comparten os artigos que reflicten o que son ou o que queren chegar a ser