Nendertal

Falaban realmente os neandertais?

Explora a resposta neste artigo a científica galega Maria Martinón-Torres, directora do Centro Nacional da Evolución Humana