O tráfico de veleiros quedará limitado, canto menos durante unha semana, entre Prioriño Grande e Bares. Fonte: Mitma/Elaboración propia.

Os encontros con candorcas levan a limitar o tránsito de veleiros...

A medida afecta a barcos a vela de 15 metros de eslora ou menos, e durará unha semana, aínda que é posible que se estenda no espazo ou no tempo

Situm traspasa fronteiras coa súa localización en interiores

A empresa galega xa coloca a súa tecnoloxía en máis dun cento de países, entre eles Estados Unidos e Xapón