Físicos de Santiago estudan os 'ríos atmosféricos' que traen choiva a...

Grandes masas de vapor de auga viaxan polo aire dende os trópicos para traernos precipitacións