Como calcular a biodiversidade dun espazo? A clave está no aire

Dous estudos conclúen que é posible obter mostras xenéticas de animais a través de dispositivos de aspiración