Por que molestan tanto os ruídos que fai outra xente? Atopan...

Un artigo propón unha explicación alternativa ás molestias causadas por ver outras persoas mastigar, respirar ou beber