Os ‘millennials’ e os cidadáns do norte son os máis comprometidos...

"Existen unha serie de afirmacións no imaxinario popular que, de tanto repetirse, terminan por asumirse veraces sen que exista evidencia respecto diso"