A ave australiana que chía igual ca un bebé, unha cámara...

É sobradamente coñecida a habilidade dalgunhas especies de aves para replicar sons semellantes aos que emiten os humanos. Ben o saben, por exemplo, en...