Martes 5 Marzo 2024

Mario Fontán

Están a perder efectividade as vacinas? Precaución cos datos de Israel

Os autores explican as diferenzas que xorden entre os ensaios clínicos e a poboación xeral á hora de analizar o impacto das vacinas