Detectan as rexións do cerebro que se activan nos matemáticos

Publícanse evidencias e probas gráficas sobre a base neuronal que está detrás do pensamento matemático avanzado