Unha tese da USC revela que empregar mitoloxía clásica fai máis...

Unha tese da USC revela que empregar mitoloxía clásica fai máis persuasiva a publicidade Os fenómenos de remitoloxización e ficcionalidade redundan nunha maior forza persuasiva...