Sábado 15 Xuño 2024

María del Mar Yllera

Investigadoras da USC propoñen a salmoira como alternativa ao formol para conservar material biolóxico

A técnica, que xa se emprega na Facultade de Veterinaria, podería evitar o uso do formol, un composto catalogado como canceríxeno