Venres 1 Marzo 2024

María del Mar Tavío

É precisa a vacinación infantil fronte á Covid-19?

Unha vez protexida a poboación maior de 12 anos, o grupo de 5 a 11 comezará a recibir moi pronto as súas doses; cales son os motivos para facelo?