Xoves 22 Febreiro 2024

mar cruzado

Isto é un ‘mar cruzado’, un fenómeno sorprendente e perigoso

A ecuación de Kadomtsev-Petviashvili pode explicar este taboleiro de xadrez que forman as ondas

Ondas cadradas?

A illa de Ré, no Cantábrico, amosa un espectacular fenómeno de mar cruzado formando cuadrículas