Iago González e Angel Iglesias, os dous socios de DQbito

Imprima a súa mandíbula para que o dentista practique

A impresión 3D abarata as reproducións médicas da anatomía humana, que desenvolven empresas como DQbito, con sede en Baiona
Iago González y Angel Iglesias, los dos socios de DQbito

Imprima su mandíbula para que el dentista practique

La impresión 3D abarata la obtención de reproducciones médicas de la anatomía humana, que desarrolla a empresa DQbito, con sede en Baiona
Iago González y Angel Iglesias, los dos socios de DQbito

Print your jaw for dental practice

3D printing is cheaper to get medical models of human anatomy and DQbito Biomedical Engineering, based in Baiona, is trying this new technology