A cuarta parte dos montes de Galicia son veciñais en man...

A cuarta parte dos montes de Galicia son veciñais en man común Os montes veciñais en man común representan o 23% da superficie de monte...