Mércores 28 Febreiro 2024

man común

A cuarta parte dos montes de Galicia son veciñais en man común

A cuarta parte dos montes de Galicia son veciñais en man común Os montes veciñais en man común representan o 23% da superficie de monte...