Veterinarios, zoonoses, pandemias e sentido do humor

Malestar entre os veterinarios por unha chanza cara ao colectivo nun programa de humor da TVG