A cara B do megaproxecto de Maersk: obrigará a case duplicar...

As plantas, que se prevén construír na Coruña e en Andalucía, empregarán catro xigavatios para a produción deste combustible