Martes 5 Marzo 2024

Luis Miguel Domenech

A epidemia mortal do amianto

Un elemento tan resistente como perigoso, que foi amplamente utilizado no mundo durante o século XX, e hoxe persiste nalgunhas rexións