Un proxecto galego e portugués reduce a erosión dos solos queimados...

O proxecto LIFE REFOREST, desenvolvido en tres zonas piloto, aplica a I+D+i para a rexeneración do chan arrasado polos incendios