Domingo 25 Febreiro 2024

Leonardo da Vinci

Esta ‘ponte radical’ de Da Vinci funciona 500 anos despois

Enxeiros do MIT demostran a viabilidade do espectacular deseño de Leonardo para a ponte máis longa do mundo en Estambul

A anatomía animal de Leonardo chega a Veterinaria de Lugo

Un artigo das profesoras da USC Matilde Lombardero e Mar Yllera na revista ‘Animals’ analiza as creacións de Da Vinci sobre o cabalo e o oso

Homo Universalis

Roberto Agis Balboa, experto en neuroepixenética, reflexiona no seu blog sobre as grandes ideas que anticipa Leonardo da Vinci