Xoves 22 Febreiro 2024

Lei de Adminsitración Dixital

As xestións dixitais dos galegos coa Xunta xa superan ás presenciais

Un 66 por cento dos usuarios da sede electrónica están satisfeitos co funcionamento