Martes 5 Marzo 2024

KCNQ1 R231H

A mutación xenética dunha familia de Utah que viaxou polo mundo durante séculos

Un estudo rastrexa a propagación xeográfica dun xene implicado na fibrilación auricular en idades temperás, creando unha liña do tempo que se remonta 300 anos