Xoves 29 Febreiro 2024

Karly Bast

Esta ‘ponte radical’ de Da Vinci funciona 500 anos despois

Enxeiros do MIT demostran a viabilidade do espectacular deseño de Leonardo para a ponte máis longa do mundo en Estambul