Domingo 25 Febreiro 2024

Kaleidos

“Preciso alguén que baixe á farmacia”: a web que conecta voluntarios

A plataforma permite conectar con persoas que precisan quen lle faga a compra ou facer recados que non poden realizar por dependencia ou confinamento