Pareurystheus vitucoi / José Antonio Peñas (SINC)

Descobren dúas novas especies de crustáceos en aguas de Galicia

Os científicos da USC bautízanos como 'Photis guerrai' e 'Pareurystheus vitucoi', que habitan nas profundidades e carecen de ollos
Stramonita haemostoma, unha especie subtropical adaptada a Galicia.

O cambio climático trae a Galicia moluscos tropicais

Un equipo das universidades de Vigo e Santiago descobre un aumento destas especies nas augas galegas