José Miñones

Un fármaco contra a covid de expectativas enormes: Galicia xa aplica Paxlovid

O Sergas empeza a tratar pacientes positivos de risco coas primeiras 677 doses recibidas do antiviral oral

Unha investigación da USC avanza en novos compostos sintéticos surfactantes

A tese de doutoramento ‘Síntese e caracterización de surfactantes de sales biliares, adamantanos, norbornanos, tioles, nanopartículas de Au e resinas Expoxi’, desenvolvida na Facultade...