Como a historia volcánica de La Palma permitiu ver a erupción...

As investigacións previas da actividade volcánica nas Illas Canarias axudaron a desenvolver protocolos de actuación e interpretar mellor o evento actual