Venres 19 Abril 2024

José María Cebriá

Como a historia volcánica de La Palma permitiu ver a erupción con tempo

As investigacións previas da actividade volcánica nas Illas Canarias axudaron a desenvolver protocolos de actuación e interpretar mellor o evento actual