Xoves 22 Febreiro 2024

José M. Sánchez De Santos

Efecto Coriolis, inapreciable a pequena escala

É perceptible en grandes corpos en movemento pero non no lavabo e aquí está a resposta dun físico a un mito con nome francés e acento americano