Sábado 24 Febreiro 2024

José Alberto Laredo Aguilera

Como afectaría ás persoas maiores un novo confinamento?

A inactividade, a redución das relacións sociais e as súas consecuencias poden agravar os problemas na xente anciá