A precocidade sexual está relacionada cos xenes

Un estudo revela que a secuencia xenética está vinculada coa idade da puberdade e mesmo o número de fillos