Domingo 3 Marzo 2024

Jesús Miguel Santamaría

As cabichas son un residuo tóxico: por que non as tratamos como o que son?

O autor destaca o importante problema de contaminación e saúde que causan os residuos dos cigarros de tabaco e a ausencia de o normas que o controlen