Un modelo feito en Galicia para afinar as predicións da evolución...

O Instituto Carlos III financia unha investigación de científicos galegos e portugueses que procura mellorar a fiabilidade dos datos e os modelos preditivos

Así se constrúe o dicionario científico en galego

Filólogos, profesores e matemáticos colaboraron para engadir ao dicionario da RAG 168 novos termos e acepcións relacionados coas matemáticas

Un docente vigués ingresa no Centro Internacional de Matemáticas da Unesco

Potenciar a investigación e impulsar as matemáticas en países en vías de desenvolvemento. Estas dúas accións resumen a razón do ser do Centro Internacional...