Remontar o Miño e arrasar Vigo: as outras (terribles) visitas dos...

Entre os séculos IX e XI, os saqueadores nórdicos visitaron Galicia en varias ocasións e chegaron ata as montañas do Courel