Isto é o que saben ata agora os virólogos do SARS-CoV-2

Os autores do artigo, expertos no estudo de virus, analizan as características máis salientables do axente causante da pandemia mundial