A FAO consegue o primeiro acordo internacional contra a pesca ilegal.

A FAO consegue o primeiro acordo internacional contra a pesca ilegal

O tratado é xa xuridicamente vinculante para os 29 países e a organización rexional que o subscribiron