A presenza do home multiplica por 11 os cambios de vexetación...

Un estudo con participación do CSIC evidencia como a colonización humana acelera as alteracións en illas non habitadas previamente